Owen Rowley, Dyrektor Regionalny CRH, Europa Centralna

13 lutego, 2021 2:00 pm

Niniejszym potwierdzamy współpracę z Panem Wojciechem Badurą, którą początkowo nawiązaliśmy przy komercyjnym projekcie dotyczącym przeszkolenia dyrektorów, kierowników oraz pracowników działów handlowych spółek grupy CRH w Polsce, a następnie kontynuowaliśmy podczas realizacji projektu szkoleniowego “EXCELLENCE kompleksowy program rozwoju kadr podmiotów powiązanych kapitałowo z Polską Grupą Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

referencje PGMB

Kategoria: