Główna cecha dobrego lidera.

30 stycznia, 2022 5:28 pm

Menedżer skuteczny, to menedżer elastyczny.

Bycie osobą zarządzającą ludźmi wymaga szeroko rozumianej elastyczności. Jednym z wielu wyzwań jakie stoją przed menadżerem, jest konieczność wchodzenia w różne, nierzadko przeciwstawne, role. Choćby na przykład w takiej sytuacji kiedy zdarza się liderowi hamować niepożądaną aktywność pracowników i jednocześnie mobilizować do działań, sprzyjających realizacji celów.

Takich przykładów w gruncie rzeczy pozornej sprzeczności można by przytoczyć dużo więcej. Jednakże im bardziej dany szef potrafi być elastyczny, to znaczy im więcej ról potrafi skutecznie odegrać, tym ma większą szansę na osiągnięcie tego, za co odpowiada.

Patrząc na tak rozumianą elastyczność w obszarze relacji szefa z podwładnymi, większe uznanie zyskują szefowie, którzy potrafią jednocześnie stawiać wymagania wobec zespołu (i je egzekwować) oraz inwestować swój czas i energię w rozwój ludzi, którzy ten zespół stanowią. Rozwój, który nie jest przymusem, a wynika z autentycznych potrzeb pracowników. I właśnie do tej ostatniej aktywności najlepiej pasuje określenie szef w roli coacha.

.

Kategoria: ,